Voor Generous Mountain hebben we hun visuele en digitale identiteit gecreëerd. Generous Mountain draait helemaal om het bewerkstelligen van positieve verandering.

“We geloven dat het mogelijk is om in een wereld te leven die voor iedereen werkt. We bieden purpose journeys en persoonlijke programma’s aan waarmee jouw bedrijf en mensen een onderneming kunnen creëren die goed is voor alle belanghebbenden.”

Bij het ontwikkelen van de visuele identiteit werkten we rond het concept van “mozaïek”. Elke tegel vertegenwoordigt een andere belanghebbende. Alle belanghebbenden samen kunnen een wereld creëren waarin we allemaal oud willen worden, ‘het mozaïek’. Het gaat om het grotere geheel; iedereen zou zijn steentje moeten bijdragen om een betere wereld te realiseren.

Bekijk de hele site via: www.generousmountain.com

Generous Mountain
All works